MČR v rogainingu 2020

20.–21. června 2020

Logo ČAR

Pokyny 24. Mistrovství České republiky v rogainingu

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha,
Fenri – klub sportů v přírodě Řevnice a
Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 20.–21. 6. 2020
Místo: Dubenec, okres Příbram, Česká republika
Centrum závodu: Lesní louka J od parkoviště u šachty č. 19; GPS: N49.69150°, E14.10120°, plánek centra:
Plánek centra
Druh závodu:
 • Mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 12:00 hod. až neděle 12:00 hod.)
 • Předkvalifikační závod pro MS v rogainingu v roce 2021
 • 1. závod ČAR série 2020
 • Veřejný rogainingový závod na 12 hodin (sobota 9:00 až 21:00 hod.)
 • Veřejný rogainingový závod na 6 hodin (sobota 13:00 až 19:00 hod.)
 • Součást doprovodného programu akce 24 hodin OB štafety 2020
Prostor závodu: Prostor závodu je vymezen silnicí Praha – Písek na západě, silnicí Dobříš – Sedlčany na severu, obcemi Oboz, Dublovice a Pořešice na východě a linií Milín – Bohostice – hráz Orlíka – Krásná Hora – Pořešice na jihu.
Terén: Západní část Benešovské pahorkatiny, strmé skalnaté svahy údolí Vltavy a zvlněná krajina Příbramské pahorkatiny, nadmořská výška 271–595 m. Hojně osídlená oblast s hustou sítí dopravních komunikací a cest. Krajina je intenzivně zemědělsky využívána (rozlehlá pole a pastviny).
Nástrahy na trati:
 • V mapě se vyskytuje mnoho skalních srázů, dejte si pozor všude, ale zejména na kontrolách 41, 43, 81, 84, 92 a 96, hlavně v noci.
 • Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu na silničních komunikacích, i o víkendu zde panuje silný provoz. Zákonem předepsaná povinnost nosit na silnici po setmění reflexní pásky platí i pro náš závod.
 • Nedaleko startu, u kontroly 63, se nachází střelnice, vyznačená v mapě růžovými šrafami a šipkou ve směru střelby. Je oplocena, určitě ji oběhněte. Podobným šrafováním jsou označeny také ovocné sady, zahrady, obory, výběhy býků a koní. Některé ani nejsou oplocené, ale rozlícený majitel si z nich klidně může udělat střelnici. Vyhnout byste se měli i zelenooranžovým plochám soukromých pozemků.
 • Po vydatných deštích vegetace vyrašila do nevídaných výšek, skály a kameny mohou být kluzké a strmější svahy hůře zdolatelné. Doporučujeme mít štěstí při volbě postupů :-).
Mapa: Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 40 000, e = 10 m, stav 06/2020, rozměr 530x450 mm, vodovzdorný materiál Pretex.
Zvláštní symboly: Zvláštní symboly
Popisy: Popisy kontrol, včetně jejich bodové hodnoty, vytištěné v češtině a angličtině, budou rozdávány spolu se závodními mapami.
Podmínky účasti:
 • Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí, nejeví známky nakažení COVID 19, ani nepřišli do styku s osobou infikovanou nebo v karanténě. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář
 • Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • MČR na 24 hodin se smí zúčastnit pouze sportovci registrovaní v ČAR (týká se všech členů týmu). Bezplatná registrace je možná na prezentaci.
Vypsané závody a kategorie:
 • MČR na 24 hodin (MY, WY, XY, MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV)
 • Veřejný závod na 12 hodin (MO12, WO12, XO12)
 • Veřejný závod na 6 hodin (MO6, WO6, XO6)
Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje. Z Prahy Smíchova vás bus dopraví do zastávky Dubenec, Skalka I., která leží cca 3 km od shromaždiště.
Parkování: Ve vymezeném prostoru cca 700 m od shromaždiště. Do areálu závodního centra je vjezd zakázán.
Ubytování: V centru závodu na louce ve vyhrazeném prostoru, viz Plánek centra, je možné postavit vlastní stany (zahrnuto v ceně startovného). Jiné další možnosti ubytování pořadatel nezajišťuje.
Hygienická opatření, WC a mytí: Měřit teplotu účastníků závodu nebudeme, věříme ve Váš zdravý rozum a předpokládáme, že kdybyste představovali zdravotní riziko pro své okolí, tak start oželíte. Mějte na paměti, že dost rogainerů věkově spadá do rizikové skupiny a jeden z pořadatelů přijede na akci přímo z chemoterapie. Dodržujte prosím dostatečné rozestupy.
V centru budou k dispozici mobilní WC, vybavené toaletním papírem a dezinfekcí.
Shromaždiště leží uprostřed lesa, veškeré odpadky si prosím, buď odneste, nebo je odložte do pořadatelských odpadkových košů.
K mytí využijte nedalekou vodní nádrž Drásov. Dříve sloužila jako zdroj pitné vody, dnes už se v ní smí koupat, přestože zákazové značky tam ještě visí.
Stravování a občerstvení: Vzhledem k současné situaci bohužel nejsme schopni zajistit bezpečný provoz hash house. Na místě bude od pátku k dispozici cisterna s pitnou vodou. Prosíme používejte jí pouze k pití!
Nakonec jsme se rozhodli risknout pořadatelský výčep piva a ohřev teplé vody na čaj, kafe, vločky... Přivezte si své vlastní nádobí. U stánku večer možná zažehneme oheň na zahřátí.
Nejbližší restaurace najdete v obcích Drásov (2 km od centra závodu) a Dubno (asi 5 km od centra). Pestřejší nabídku stravovacích zařízení nabízí 9 km vzdálená Příbram.
Voda během závodu: Pitnou vodu zajišťuje pořadatel pouze v závodním centru. V terénu jsme objevili pouze několik použitelných studánek, jejich polohu vám ukážeme během výdeje map. Při závodě můžete k doplnění vody a zásob využít veřejná stravovací zařízení (restaurace, obchody, čerpací stanice...). Vodu je možné načerpat také z horních toků lesních bystřin, je ale třeba dát pozor, aby nad místem odběru neležela nějaká louka. S velkou pravděpodobností se jedná o pastvinu.
Časový harmonogram závodu na 24 hodin:

Pátek 19. 6. 2020:
18:00–22:00 – prezentace účastníků závodu

Sobota 20. 6. 2020:
7:00–9:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
10:00 – konec plombování čipů a začátek výdeje závodních map
12:00 – start závodu

Neděle 21. 6. 2020:
12:00 – konec závodu
po 14:00 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Časový harmonogram závodu na 12 hodin:

Pátek 19. 6. 2020:
18:00–22:00 – prezentace účastníků závodu

Sobota 20. 6. 2020:
7:00–8:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
8:00 – konec plombování čipů a začátek výdeje závodních map
9:00 – start závodu
21:00 – konec závodu
po 22:00 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Časový harmonogram závodu na 6 hodin:

Sobota 20. 6. 2020:
8:00–11:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
12:00 – konec plombování čipů a začátek výdeje závodních map
13:00 – start závodu
19:00 – konec závodu
po 20:00 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent.
!!! Každý člen týmu musí mít svůj SI čip !!!
Pro závody na 12 a 24 hodin doporučujeme použít pouze čipy se zvýšenou kapacitou. Pokud se přihlásíte s nízkokapacitním čipem (30 kontrol u SI 5 a 8 nebo 50 kontrol u SI 9), nezapočítáme vám žádné kontroly kromě těch zaznamenaných v čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu zaplatíte částku 2000 Kč.
Průběh závodu a hodnocení: Kontroly jsou v mapě a popisech označeny kódem, přičemž první číslice řádu desítek, vynásobená deseti, udává jejich bodovou hodnotu. Na kontrolách 40 až 49 získáte 40 bodů, kontroly 70 až 79 mají bodovou hodnotu 70 atp. Počet a pořadí navštívených kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení.
Jednotlivé kategorie vystartují z louky na shromaždišti podle časového harmonogramu. Před startem jsou závodníci povinni vynulovat a zkontrolovat si své SI čipy pomocí krabiček Clear a Check. Pořadatelé když tak poradí. Doporučujeme deaktivovat SIAC čipy (šetří se baterie).
Průchod kontrolou se označí vložením čipu do razící jednotky SI (musí bliknout a pípnout). Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30×30 cm, SI jednotkou a červenobílým plastovým páskem s číslem kontroly a písmenem, které opíšete v případě nefunkčnosti SI ražení.
Cíl bude umístěn na stejném místě jako start. Ihned po doběhu je každý závodník povinen orazit cílovou SI jednotku a poté si nechat vyčíst čip ve vyčítací jednotce ve stánku prezentace. I v případě, že závod vzdáte, musíte projít cílem a nahlásit se pořadatelům, aby nebylo nutno vyhlašovat celostátní pátrání!
O umístění týmu v celkovém pořadí rozhoduje dosažený bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
V kategoriích MO, XO a WO se týmy umístěné na prvních dvou místech automaticky kvalifikují na MS 2021 a získají finanční podporu ČAR. Vítězové kategorií OPEN obdrží certifikát opravňující k bezplatnému startu na druhém závodě ČAR série 2020, Sudetském Tojnárkovo Bloudění (tým musí závodit ve stejném složení).
Výňatek z pravidel a doplnění:
 • Závodí se podle platných pravidel IRF.
 • Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě (na dohled). V prostoru závodu se budou pohybovat rozhodčí s foťákem a fixlující dvojice budou diskvalifikovány.
 • Na jednotlivých kontrolních bodech musí celý tým stihnout orazit v časovém intervalu 60 sekund. Při překročení minutového limitu na oražení nebudou body za průchod kontrolou započítány (kontrolováno automaticky programem).
 • Každý závodní tým smí při závodě využít pouze mapy poskytnuté pořadatelem a pohybovat se pomocí vlastních sil. Je zakázáno využívat jakékoli dopravní prostředky (koloběžka, kolo, motocykl, auto, veřejnou dopravu, jakákoli zvířata apod.).
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavitel tratí: Vladimír Hora
Hlavní rozhodčí: Magda Horová
Informace: Na webu: https://mcr2020.rogaining.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost, což stvrdí svým podpisem prohlášení na prezentaci. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky nebo účastníkům akce.
 • Povinným vybavením je píšťalka a reflexní pásky při pohybu po silničních komunikacích po setmění.