MČR v rogainingu 2020

20.–21. června 2020

Logo ČAR

Rozpis 24. Mistrovství České republiky v rogainingu

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha,
Fenri – klub sportů v přírodě Řevnice a
Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 20.–21. 6. 2020
Místo: Dubenec, okres Příbram, Česká republika.
Centrum závodu: Lesní louka J od parkoviště u šachty č. 19; GPS: N49.69150°, E14.10120°.
Druh závodu:
 • Mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 12:00 hod. až neděle 12:00 hod.)
 • Předkvalifikační závod pro MS v rogainingu v roce 2021
 • 1. závod ČAR série 2020
 • Veřejný rogainingový závod na 12 hodin (sobota 9:00 až 21:00 hod.)
 • Veřejný rogainingový závod na 6 hodin (sobota 13:00 až 19:00 hod.)
 • Součást doprovodného programu akce 24 hodin OB štafety 2020
Prostor závodu: Prostor závodu je vymezen silnicí Praha – Písek na západě, silnicí Dobříš – Sedlčany na severu, obcemi Oboz, Dublovice a Pořešice na východě a linií Milín – Bohostice – hráz Orlíka – Krásná Hora – Pořešice na jihu.
Terén: Západní část Benešovské pahorkatiny, strmé skalnaté svahy údolí Vltavy a zvlněná krajina Příbramské pahorkatiny, nadmořská výška 271–595 m. Hojně osídlená oblast s hustou sítí dopravních komunikací a cest. Krajina je intenzivně zemědělsky využívána (rozlehlá pole a pastviny).
Mapa: Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 40 000, e = 10 m, stav 06/2020, vodovzdorně upravená.
Podmínky účasti:
 • Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí, nejeví známky nakažení COVID 19, ani nepřišli do styku s osobou infikovanou nebo v karanténě. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář
 • Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • MČR na 24 hodin se smí zúčastnit pouze sportovci registrovaní v ČAR (týká se všech členů týmu). Bezplatná registrace je možná na prezentaci.
Týmy a kategorie: Tým tvoří 2–5 závodníků. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Přihlásit se můžete do následujících kategorií:
 • MČR na 24 hodin (MY, WY, XY, MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV)
 • Veřejný závod na 12 hodin (MO12, WO12, XO12)
 • Veřejný závod na 6 hodin (MO6, WO6, XO6)
Upřesnění zkratek:
 • M – tým tvoří výhradně muži
 • W – tým tvoří výhradně ženy
 • X – v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena
 • Y – kategorie Youth – všichni členové týmu musí být v den startu ve věku 23 let nebo mladší, tj. narozeni 20. 6. 1997 či později
 • O – open – bez omezení věku
 • V – veteráni – všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let, tj. narození 20. 6. 1980 či dříve
 • SV – superveteráni – všem členům týmu musí být v den startu min. 55 let, tj. narozeni 20. 6. 1965 či dříve
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent.
!!! Každý člen týmu musí mít svůj SI čip !!!
Pro závody na 12 a 24 hodin doporučujeme použít pouze čipy se zvýšenou kapacitou. Pokud se přihlásíte s nízkokapacitním čipem (30 kontrol u SI 5 a 8 nebo 50 kontrol u SI 9), nezapočítáme vám žádné kontroly kromě těch zaznamenaných v čipu. Vysokokapacitní čipy si můžete za cenu 100 Kč zapůjčit od pořadatele, objednávky přijímáme výhradně prostřednictvím elektronického přihláškového systému. Čip pro vás bude připraven na prezentaci.
Přihlášky: Výhradně pomocí on-line přihláškového systému na webu závodu.
Pro účely vytvoření registru sportovců ČAR bude od závodníků z České republiky systém vyžadovat vyplnění místa trvalého pobytu. Státní orgány budou časem ověřovat soulad registrovaného bydliště s adresou uvedenou v občance.
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Startovné:
Druh závoduZákladní startovné za 1 osobuZvýšené startovné za 1 osobu
6 hodin300 Kč400 Kč
24 a 12 hodin550 Kč700 Kč

Základní startovné platí v případě přihlášení a zaplacení do neděle 14. 6. 2020 24:00 hod. Od pondělí 15. 6. 2020 až do skončení prezentace budeme přihlášky přijímat jen omezeně (dokud nedojdou mapy) a za zvýšené startovné.
Startovné zahrnuje tisk závodních map a popisů, bezplatný pobyt v centru závodu (pátek až neděle), včetně parkování, noclehu ve vlastních stanech, využití sociálního zařízení a šetrný odběr pitné vody.
Způsob platby: Abychom se vyhnuli placení v hotovosti na prezentaci, prosíme o uhrazení vložného (startovné + půjčovné za čipy) bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky. Pozor, tento email přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. tomu, kdo je v přihlášce uveden jako první!
V případě platby zaslané na poslední chvíli předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje. Z Prahy Smíchova vás bus dopraví do zastávky Dubenec, Skalka I., která leží cca 3 km od shromaždiště.
Parkování: Ve vymezeném prostoru cca 700 m od shromaždiště. Do areálu závodního centra je vjezd zakázán.
Stravování a občerstvení: Vzhledem k současné situaci bohužel nejsme schopni zajistit podmínky pro provoz hash house či poskytování pořadatelského občerstvení. Určitě zajistíme pitnou vodu, možná i horkou. Podrobnější informace o dostupném servisu v centru a během závodu postupně zveřejníme na stránkách závodu.
Nejbližší restaurace najdete v obcích Drásov (2 km od centra závodu) a Dubno (asi 5 km od centra). Pestřejší nabídku stravovacích zařízení nabízí 9 km vzdálená Příbram.
Časový harmonogram závodu na 24 hodin:

Pátek 19. 6. 2020:
18:00–22:00 – prezentace účastníků závodu

Sobota 20. 6. 2020:
7:00–9:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
10:00 – konec plombování čipů a začátek výdeje závodních map
12:00 – start závodu

Neděle 21. 6. 2020:
12:00 – konec závodu
po 14:00 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Časový harmonogram závodu na 12 hodin:

Pátek 19. 6. 2020:
18:00–22:00 – prezentace účastníků závodu

Sobota 20. 6. 2020:
7:00–8:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
8:00 – konec plombování čipů a začátek výdeje závodních map
9:00 – start závodu
21:00 – konec závodu
po 22:00 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Časový harmonogram závodu na 6 hodin:

Sobota 20. 6. 2020:
8:00–11:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
12:00 – konec plombování čipů a začátek výdeje závodních map
13:00 – start závodu
19:00 – konec závodu
po 20:00 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Průběh závodu a hodnocení: Kontroly jsou v mapě a popisech označeny kódem, přičemž první číslice řádu desítek, vynásobená deseti, udává jejich bodovou hodnotu. Na kontrolách 40 až 49 získáte 40 bodů, kontroly 70 až 79 mají bodovou hodnotu 70 atp. Počet a pořadí navštívených kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení.
Průchod kontrolou se označí vložením čipu do razící jednotky SI (musí bliknout a pípnout). Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30×30 cm, SI jednotkou a červenobílým plastovým páskem s číslem kontroly a písmenem, které opíšete v případě nefunkčnosti SI ražení.
O umístění týmu v celkovém pořadí rozhoduje dosažený bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
V kategoriích MO, XO a WO se týmy umístěné na prvních dvou místech automaticky kvalifikují na MS 2021 a získají finanční podporu ČAR. Vítězové kategorií OPEN obdrží certifikát opravňující k bezplatnému startu na druhém závodě ČAR série 2020, Sudetském Tojnárkovo Bloudění (tým musí závodit ve stejném složení).
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavitel tratí: Vladimír Hora
Hlavní rozhodčí: Magda Horová
Informace: Na webu: https://mcr2020.rogaining.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost, což stvrdí svým podpisem prohlášení na prezentaci. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
 • Povinným vybavením je píšťalka a reflexní pásky při pohybu po silničních komunikacích po setmění.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v červnu 2020.